Adjuntem els llistats d’admissió d’alumnes i llistes d’espera.