Benvolgudes famílies:

Tal com diu el Departament d’Educació, l’escola podrà tornar a obrir parcialment quan el nostre municipi, L’Hospitalet de Llobregat, estigui en Fase 2 de desconfinament: el 8 de juny.

El curs acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

Segons la  normativa vigent en aquest moment podrem realitzar:

  1. Una acció educativa presencial de caràcter voluntari als alumnes que acaben etapa: 6è Primària i 4t ESO per fer tancament d’etapa però no es faran classes sinó un acomiadament.
  2. Atenció personalitzada del tutor amb la família que ho demani amb cita prèvia per una necessitat (es recomana fer-la per videotrucada)
  3. Acollida als infants de parvulari en horari de 9 a 13 hores per aquelles famílies que certifiquin que no poden treballar des de casa.

Els alumnes que es vulguin incorporar hauran de reunir els següents requisits:

  • Absència de simptomatologia compatible amb COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • Que no sigui o no hagi estat positiu per al SARS-Cov 2 durant els 14 dies anteriors.
  • No haver tingut contacte estret amb positiu confirmat i simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari vacunal al dia.
  • Les famílies hauran de vigilar diàriament l’estat de salut dels fills i filles, prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar a l’escola.
  • Portar el dia 8 la declaració responsable parental signada.

Cal dir que no podrem admetre a cap infant a l’escola que no pugui justificar que compleix aquests requisits.

L’alumne haurà de portar mascareta i la seva ampolla d’aigua. Els pares no  accediran a l’interior de l’escola i només un membre de la família el vindrà a portar i recollir.

En breu us informarem de l’hora d’arribada i sortida per grups reduïts.

Necessitaríem que si teniu  previst que el vostre fill o filla assisteixi responguéssiu al correu de l’escola escolanorai@xtec.cat abans de dijous dia 4 de juny per a poder organitzar el Pla d’Obertura del centre.

Declaració responsable parental alumnes Primària

Declaració responsable parental alumnes Secundària