Des d’aquí podeu accedir a l’aplicació Educamos:

escolanorai.educamos.com

Aquest és també el nom de l’escola que heu d’introduir a l’app (o bé el codi 1702) juntament amb l’usuari i contrasenya proporcionats per l’escola.

El primer accés, però, s’ha de fer des d’un ordinador.

Us deixem un parell de vídeos explicatius:

Vídeo per accedir a l’entorn Educamos.

Vídeo per accedir a través de l’app.  (Cal haver accedit abans des de l’ordinador).