El proper dilluns 13 de setembre a les 9h comencen les classes per tots els cursos. Els alumnes de secundària que tenen per horari classe a les 8h no han de venir fins les 9h.

Horaris i portes d’entrada pel dilluns dia 13:

 • Infantil: P3, P4 i P5 Porta principal C/ Calderón de la Barca, 11 a les 08:55h.
 • Primària: 1r, 2n i 3r Porta C/Floridablanca, 7 costat dret a les 08:55h.
 • Primària: 4t, 5è, 6è Porta C/Floridablanca, 7 costat esquerre a les 08:55h després d’entrar els primers cursos.
 • ESO: Porta C/Floridablanca, 7. Hauran d’esperar a la Plaça Pubilla Cases que entri l’alumnat de Primària per poder accedir a l’escola a les 08:55h.
 • Cal deixar distància de seguretat a les entrada a l’escola entre grups.
 • Evitar aglomeracions a l’entrada i sortida de l’escola.

 

Mesures COVID.

Coses que cal portar:

 • INDISPENSABLE: Declaració responsable en paper i signada si no l’han enviat anteriorment per e-mail. No podran entrar a l’escola si no la porten.
 • Mascareta obligatòria i correctament posada a partir de 1r Primària. Si és de roba, rentada diàriament i preferentment amb compliment de norma UNE.
 • Kit higiènic (gel hidroalcohòlic, mascareta de recanvi i bossa preferentment de paper per guardar-la).
 • Ampolla d’aigua d’ús individual. Es recomana que sigui gran. No farem servir l’aixeta per reomplir-la.

 

Mesures higièniques:

El primer dia de classe i a primera hora es treballaran amb els alumnes les mesures d’higiene i les normes de funcionament per aquest curs.

 • Hauran de fer servir gel hidroalcohòlic a l’entrada a classe.
 • No es prendrà la temperatura diàriament a l’entrada a l’escola. Amb tot, no es podrà assistir a la l’escola amb  temperatura superior a 37.5ºC, simptomatologia compatible COVID-19 o qualsevol altra.
 • Es rentaran les mans a la pujada i baixada del pati.
 • Els alumnes tindran un lloc assignat a l’aula que no podran intercanviar.
 • Es ventilaran les aules mínim 3 cops al dia.

Poden descarregar la declaració responsable al següent link: