Al següents links trobareu informacions relatives als llibres per al curs 20-21:

Venda llibres Escola Norai Curs 20-21

AVÍS IMPORTANT: La venda de llibres de Cicle Inicial prevista per dilluns dia 6 es farà el dimarts dia 7.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Llistat llibres 1r PRI

Llistat llibres 2n PRI

Llistat llibres 3r PRI

Llistat llibres 4t PRI

Llistat llibres 5è PRI

Llistat llibres 6è PRI

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Més avall teniu els llistats de llibres d’Educació Secundària.

A tenir en compte:

  • Els llibres de ciències (Biologia i Geologia i Física i Química) dels cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO són tots en català. Es demanaran llicències digitals en anglès per als alumnes que fins ara cursaven parcialment la matèria en anglès.
  • Els llibres de ciències de 4t d’ESO (Biology & Geology i Physics & Chemistry) són en anglès. Les dues matèries es cursen majoritàriament en aquesta llengua.
  • A 4t d’ESO, tot i ser possible triar les assignatures que l’alumne desitgi, per coherència entre elles, es recomanen els següents itineraris:
    • Itinerari A (lletres): Informàtica, Llatí i Francès.
    • Itinerari B (mixt): Informàtica, Llatí i Educació Visual i Plàstica.
    • Itinerari C (ciències): Informàtica, Biology & Geology i Physics & Chemistry.
  • Els alumnes que tenen un Pla Individualitzat (PI) en alguna assignatura o bé van a l’aula d’acollida (AA) rebran un llistat personalitzat per correu electrònic.

Llistat Llibres 1r ESO

Llistat Llibres 2n ESO

Llistat Llibres 3r ESO

Llistat Llibres 4t ESO