El dia 21 de juny s’ha lliurat als alumnes el llistat necessari per al curs 2018-2019. Està especificat l’ISBN del llibre, el títol i l’import final. Escola Norai aplica un 10% de descompte del P.V.P.

 

Els horaris de venda de secundària són els següents:

1r i 2n d’ESO: 03 juliol de 10.00 a 12.00 hores

3r i 4t d’ESO: 04 juliol de 10.00 a 12.00 hores

 

El pagament es farà en efectiu o mitjançant una  transferència bancària (portin el comprovant). Les dades bancàries són:

BBVA ES31 0182 3052 21 70202091677
BENEFICIARIO: ARIMOSA S.L. (ESCOLA NORAI)
ORDENANTE: NOMBRE Y APELLIDO ALUMNO/A
CONCEPTO: LIBROS CURSO ……
 

Més avall teniu els llistats de llibres d’Educació Secundària.

A tenir en compte:

  • Els alumnes que faran 1r d’ESO hauran d’escollir entre fer les ciències en anglès o en català. La decisió sobre triar un llibre o altre es deixa en mans de les famílies que hauran de valorar el nivell d’anglés dels seus fills i les possibilitats de progrés en l’assignatura i la llengua anglesa. En cursos posteriors de secundària el professor de l’assignatura pot considerar convenient un canvi de llengua en aquesta assignatura. Si tenen dubtes, poden contactar amb l’escola abans de la compra dels llibres.
  • Els alumnes dels cursos de 2n, 3r i 4t amb Pla Individualitzat (PI) en alguna assignatura no han de comprar el llibre corresponent. Consultar al centre quins llibres són en cas de dubte.

Llistat Llibres 1r ESO Curs 19-20

Llistat Llibres 2n ESO Curs 19-20

Llistat Llibres 3r ESO Curs 19-20

Avís important: Hi ha una errada al llistat de 4t d’ESO. S’han eliminat els llibres de Física i Química i Biologia i Geologia del llistat d’assignatures comunes donat que s’ofereixen com a optatives.

Llistat Llibres 4t ESO Curs 19-20