A continuació trobeu la petició a omplir per tal de tractar les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries al servei de menjador.

Full Petició Dietes Especials

Les famílies que així ho necessitin hauran d’imprimir i lliurar aquest document a secretaria juntament amb el certificat mèdic actualitzat.