Algunes informacions importants:

  • Tot seguit teniu les normes de funcionament del servei de menjador:
  • Aquelles famílies que vulguin fer ús del servei de menjador de forma estable hauran d’apuntar els seus fills i filles a través d’aquest formulari:
  • Aquelles famílies que necessitin una dieta especial hauran de sol·licitar-la a través del següent full de petició a lliurar a Secretaria annexant el certificat mèdic corresponent :
  • Normes de funcionament del servei de menjador:
    • Normes Menjador Norai
  • Empresa proveïdora: 

https://comacasamenjadors.cat/

Tot seguit apareixeran els menús mensuals:

MENÚ BASAL FEBRER 2021

MENÚ NO CARN FEBRER 2021

MENÚ BASAL MARÇ 2021

MENÚ NO CARN MARÇ 2021

MENÚ BASAL ABRIL 2021

MENÚ NO CARN ABRIL 2021

MENÚ BASAL MAIG 2021

MENÚ NO CARN MAIG 2021 

MENU BASAL JUNY 2021

MENU NO CARN JUNY 2021