Algunes informacions importants:

  • Aquelles famílies que necessitin una dieta especial hauran de sol·licitar-la a través del següent full de petició a lliurar a Secretaria annexant el certificat mèdic corresponent :
  • Normes de funcionament del servei de menjador:
  • Empresa proveïdora: 

 

 

 

Tot seguit apareixen els menús mensuals: