Aportem normativa d’ús de l’equipament tenir en compte durant la celebració d’actes.

 

1.- L’aforament màxim de la Sala d’Actes és de 250 persones entre públic i actuants/participants en l’acte o espectacle. En cap cas es permetrà l’accés de més persones siguin de l’edat que siguin.

2.- Cal respectar l’horari del Centre Cultural que és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 16 a 22 hores. En aquest horari ha d’estar inclòs el temps de muntatge i desmuntatge, decoració, arribada de nens i famílies, etc.

En cas que l’activitat es dugui a terme en cap de setmana, cal ajustar-se el més acuradament possible a la petició que s’ha realitzat i, en cap cas, s’iniciarà abans de les 9 hores ni podrà superar les 22 hores.

3.- Per qüestions de seguretat, no es poden pujar a la Sala d’Actes ni cotxets ni carros de la compra ni cap altre element que impedeixi la lliure circulació cap a les sortides d’emergència. En qualsevol cas, el personal del Centre Cultural té la darrera paraula.

4.- El Centre Cultural no es fa responsable de les pèrdues d’objectes que es puguin produir, tot i que recollirà i guardarà aquells objectes que es trobin en la neteja diària i els guardarà un temps prudencial.

5.- Durant els assajos i espectacles no està permès ni menjar ni beure dins de la Sala d’Actes. Tampoc està permès fumar, ni beure alcohol en la zona de vestuaris i maquillatge.

6.- Cal deixar la sala en condicions òptimes per tal que els següents usuaris en puguin disposar. Cal recollir les cadires que s’emprin, el material tècnic s’ha de retornar al personal del Centre, cal deixar l’escenari recollit i net.

7.- Cal que el material de decoració i atrezzo que es faci servir en activitats i espectacles es retiri en acabar. En cas de que no sigui possible, cal acordar-ho amb el personal del Centre Cultural però mai no pot romandre a les nostres instal·lacions més d’una setmana.

8.- Abans de començar l’activitat o espectacle, cal que lliureu al personal del Centre un horari aproximat de les activitats per tal de poder informar als usuaris que arribin un cop començada la representació.

9.- Si per al desenvolupament de l’activitat o l’actuació està justificada la necessitat d’una sala complementària, caldrà especificar-ho en la petició d’espais.