Per la participació al Programa de la Fundació La Marató.