A l’escola Norai s’estan desenvolupant actualment diversos projectes, entre ells:

 • Pla d’impuls de l’anglès.
   – Ensenyem anglès a través d’àrees no lingüístiques.
 • Atenció diferenciada a l’aula.
   – Desdoblem classes i treballem a diferents nivells tot donant suport als alumnes que el necessitin i ajudant a donar el màxim a aquells que poden més.
 • Entorn virtual d’aprenentatge.
   – Fem servir noves tecnologies i llibres digitals en algunes assignatures.