Algunes informacions importants:

  • Tot seguit teniu les normes de funcionament del servei de menjador:
  • Aquelles famílies que vulguin fer ús del servei de menjador de forma estable hauran d’apuntar els seus fills i filles a través d’aquest formulari:
  • Aquelles famílies que necessitin una dieta especial hauran de sol·licitar-la a través del següent full de petició a lliurar a Secretaria annexant el certificat mèdic corresponent :
  • Normes de funcionament del servei de menjador:
    • Normes Menjador Norai
  • Empresa proveïdora: 

https://comacasamenjadors.cat/

Tot seguit apareixeran els menús mensuals:

A causa d’un problema de producció la crema carbonara de demà pels macarrons, serà salsa napolitana.