Algunes informacions importants:

  • Aquelles famílies que vulguin fer ús del servei de menjador de forma estable hauran d’apuntar els seus fills i filles a través d’aquest formulari:
  • Aquelles famílies que necessitin una dieta especial hauran de sol·licitar-la a través del següent full de petició a lliurar a Secretaria annexant el certificat mèdic corresponent :
  • Normes de funcionament del servei de menjador:
    • Normes Menjador Norai
  • Empresa proveïdora: 

 

 

 

Tot seguit apareixeran els menús mensuals:

MENÚ SETEMBRE 2020 BASAL NORAI

MENÚ SETEMBRE 2020 NO CARN NORAI

 

MENÚ OCTUBRE 2020 BASAL NORAI

MENÚ OCTUBRE 2020 NO CARN NORAI

MENÚ OCTUBRE 2020 NO GLUTEN NORAI

MENÚ NOVEMBRE 2020 BASAL

MENÚ NOVEMBRE 2020 NO CARN

MENÚ DESEMBRE 2020 BASAL

MENÚ DESEMBRE 2020 NO CARN

MENÚ GENER 2021 BASAL

MENÚ GENER 2021 NO CARN