Al següent link trobareu la darrera actualització del Pla d’Actuació de l’Escola Norai en el marc de la pandèmia.

Actualització pla actuació davant pandèmia Curs-2020-21 novembre 2020